Young talent

Vrouwelijk talent binnenhalen, opleiden en naar het werkveld laten uitstromen
Belangrijkste doel van het Young Talent programma van Diversity Works: vergroten van de instroom van vrouwelijke studenten in de logistieke (hbo-) opleidingen. Daarnaast willen we dat de groep vrouwen die daadwerkelijk in de logistiek gaat werken groter wordt.

Op dit moment is er een disbalans in de verhouding tussen mannen en vrouwen in de logistieke hbo-opleidingen. Dat kan komen doordat ze de sector onvoldoende kennen, maar het kan ook komen door het stoffige imago dat de logistiek –volkomen onterecht - nog steeds heeft.

Er liggen mooie kansen want divers samengestelde teams presteren en functioneren beter. Met onderzoek willen we inzicht krijgen in de achtergronden van deze disbalans. Die inzichten zijn daarnaast ook belangrijk voor het vergroten van de effectiviteit van imagocampagnes die op de planning staan.

Agenda

Wat gaan we doen in 2020?
Om te begrijpen wat de oorzaken zijn van de disbalans in gender binnen de logistieke opleidingen, voeren we bij alle hbo-opleidingen een diversiteitsscan uit. Deze zal duidelijk maken hoe het op dit moment gesteld is met diversiteit. Om dit te realiseren, werkt Diversity Works actief samen met onder andere het Landelijk Platform Logistiek (LPL), waarin alle logistieke hbo-opleidingen zijn vertegenwoordigd en het Centre of Expertise KennisDC Logistiek.

Samen met het LPL willen we een imago- en instroom campagne doen om de instroom op de logistieke opleidingen te vergroten. Vrouwelijke studenten (rolmodellen) krijgen een belangrijke rol in die campagne op het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Ook doen we onderzoek naar waarom afgestudeerden uiteindelijk niet in de logistiek blijven werken. Dat onderzoek doen we samen met studenten. Als alles volgens plan verloopt weten we in 2022 meer zodat we een heel gericht actieplan kunnen maken.
Denk met ons mee
link